విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ డబ్బులు తీసుకొని పరారైన ముఠా..| Around the World Travel VizagWatch►విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ డబ్బులు తీసుకొని పరారైన ముఠా..| Around the World Travel Vizag | PlayEven

PLAYEVEN is one the Top Most 1 Million Subscribers Telugu Entertainment Youtube channel where you can find Telugu Celebrities Exclusive interviews , Big Screen Celebrities and their Upcoming Movies and also shortfilm Artist on Youtube and their Success Secrets in Entertainment Field. You can find monthly horoscopes and Astrology videos along with that Political interviews and Doctors Interviews about Health and Fitness in our Daily Life style .
You can find Everything at One Place that is – PLAYEVEN
We are Always ahead in Bringing You the Latest Trending Telugu Videos , Viral Videos in our Telugu Language and Making our Viewers Enjoyable in All Aspects
We #Playeven have a Count of 12 Lakh+ Subscribers Count and we are Growing Every Day – Thankyou for All for your Love and Support
Hope Your Enjoying Our Content
Subscribe Our Channel @PlayEven

#playeven #entertainment #interviews

source

6 thoughts on “విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ డబ్బులు తీసుకొని పరారైన ముఠా..| Around the World Travel Vizag

  1. విదేశాల పేరుతో మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఇలా మోసం చేసిన వారిని తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుచున్నాము..ఇలాంటి సంఘటనలు మరల పునరావృతం కాకుండా చేయాలి..ఇందుకోసం ప్రభుత్వ శాఖ పోలీసు శాఖ సమర్ధవంతంగా పని చేసినప్పుడే ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా జరుగుతాయి…ఎందుకంటే మోసపోయిన వారిలో మా కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము…

  2. అమాయక ప్రజలను నుండి డబ్బు ను , దోచుకుంటున్నారు….అయినప్పటికీ …పోలీస్ శాఖ కళ్ళు తెరవడం లేదు…

  3. మరో దారుణం. ఎన్ని సార్లు ఇదే జరిగినా మనం బుట్టలో పడుతూనే ఉంటాం. పోలీసులో, ప్రభుత్వమో అవగాహనా కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేపట్టడం లేదు??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *